شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
تعداد ليگ انتخابي
0

مبلغ كل(ريال)
0

مبلغ کل (دلار)
0 $


پرداخت آنلاين
Xml score feed
  اطلاعات هر ليگ شامل : نتایج بازیها / برنامه بازیها / جداول رده بندی بازیها
وب سرويس واليبال
فهرست لیگهای والیبال پشتیبانی شونده
  ورزش
ليگها
 يكماهه  سه ماهه  شش ماهه  يكساله
آسیا :: قهرمانی آسیا
والیبال
 آسیا :: قهرمانی آسیا 150000R /ماه 135000R /ماه 127500R /ماه 120000R /ماه
ایران :: لیگ برتر
والیبال
 ایران :: لیگ برتر 150000R /ماه 135000R /ماه 127500R /ماه 120000R /ماه
جهان :: لیگ ملتها
والیبال
 جهان :: لیگ ملتها 150000R /ماه 135000R /ماه 127500R /ماه 120000R /ماه
جمع كل 450,000 ريال 1,215,000 ريال 2,295,000 ريال 4,320,000 ريال
ارتباط با مدیر وب سرویسهای ورزشی
طراحی و اجرا توسط شرکت کوثر رایانه